EuroClean

Jak zadbać o wodę w placówce medycznej? 

Zwalczanie bakterii, usuwanie biofilmu, obniżenie twardości wody oraz ochrona instalacji przed osadami i korozją. To tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją placówki medyczne. Uzdatnianie wody dla placówek medycznych pozwala zadbać o jej parametry oraz dostosować do obowiązujących rygorystycznych norm sanitarnych.

 

Uzdatnianie wody dla placówek medycznych

Placówki świadczące usługi medyczne pełnią kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, nie jest więc zaskoczeniem, że dostarczana do nich woda musi spełniać rygorystyczne normy sanitarne. Woda wykorzystywana jest tam między innymi podczas procedur medycznych, przy sterylizacji narzędzi chirurgicznych i przy dializach. Poza zastosowaniami specjalistycznymi, zapotrzebowanie na wodę w placówkach medycznych obejmuje między innymi zimną i ciepłą wodę do celów higieniczno-sanitarnych, wodę przeznaczoną do spożycia oraz wodę potrzebną do zasilania nawilżaczy powietrza i klimatyzatorów. Pacjenci są grupą szczególnie narażoną na zarażenie się patogenami przenoszonymi przez wodę, a zakażenia których źródłem jest skażona woda stanowią znaczący odsetek wszystkich zakażeń nabytych podczas hospitalizacji. Jak placówki medyczne mogą zagwarantować najwyższy standard wody dla swoich pacjentów i personelu?

 

 

Zwalczanie legionelli i usuwanie biofilmu

Środowisko wodne sprzyja występowaniu i namnażaniu się mikroorganizmów, które bardzo często są przyczyną zakażeń w szpitalach i przychodniach zdrowia. Nie sposób nie wspomnieć o bakteriach Legionelli, które są jednym z najbardziej powszechnych i zarazem najgroźniejszych źródeł zakażeń chorobotwórczych ze strony systemów zaopatrzenia w wodę. Bakterie te najlepiej rozwijają się w temperaturze 38–42°C, dlatego na ich bytowanie szczególnie narażone są instalacje z ciepłą wodą. Mogą występować też w niższych temperaturach, jednak ich rozwój nie jest wtedy tak gwałtowny. Bakterie Legionelli powodują chorobę legionistów – niezwykle niebezpieczną i zagrażającą życiu formę zapalenia płuc. Może być ona szczególnie niebezpieczna w placówkach medycznych, gdzie przebywają często osoby starsze i te z osłabionym układem odpornościowym. Problemem powiązanym z bakteriami są także biofilmy. Stanowią one swego rodzaju schronienie dla bakterii – zapewniają im pożywienie oraz ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki biofilmom bakterie mogą namnażać się do poziomu, przy którym zanieczyszczenie produktów spożywczych w kontakcie z wodą jest nieuniknione.

 

Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru

Obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych metod stosowanych w walce z Legionellą jest dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru. Metoda ta pozbawiona jest skutków ubocznych jakie niesie za sobą dezynfekcja chlorem, zapewnia lepszy efekt dezynfekcji niezależnie od PH, a także wyższą skuteczność przeciwko zarodnikom, wirusom i glonom. Gwarantuje wyższą stabilność oczyszczania, a także nie tworzy rakotwórczych trihalometanów (THM). Dodatkowo, poza likwidacją bakterii, dwutlenek chloru doskonale radzi sobie z niszczeniem biofilmów. Generatory pracują w trybie automatycznym, posiadają modul LTE z możliwością zdalnego odczytu danych i sterowania pracą urządzenia.

 

Zmiękczanie twardej wody w placówkach medycznych

Mimo że wysoki stopień twardości wody surowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, konsekwentnie dąży się do jego obniżania. Jest to przede wszystkim spowodowane osadami, za które odpowiedzialna jest twarda woda. To właśnie tak zwany kamień kotłowy jest główną przyczyną awarii armatury sanitarnej. Obecność osadów powoduje też znaczne straty energii cieplnej, przyczynia się do spadku żywotności instalacji i do powstawania korozji. Warto zaznaczyć, że twarda woda charakteryzuje się wysokim napięciem powierzchniowym, co sprawia, że konieczne jest używanie większej ilości detergentów do prania czy sprzątania. Poza dodatkowymi kosztami może stanowić to problem dla osób uczulonych.

 

Zmiękczacz wody AquaSoftener

Rozwiązaniem problemu twardej wody dla placówek medycznych jest zmiękczacz wody AquaSoftener ze złożem jonowym. Urządzenie działa na zasadzie wymiany jonowej – odpowiedzialne za twardość wody jony wapnia i magnezu wymieniane są na neutralne jony sodu. Podczas gdy jony wapnia pozostają na złożu, miękka woda z jonami sodu trafia do miejsca poboru wody. Po upływie określonego czasu lub po uzdatnieniu danej ilości wody, następuje automatyczna regeneracja złoża, które przemywane jest roztworem soli. Jony wapnia i magnezu zostają wypłukane do kanalizacji.

 

 

Usuwanie związków żelaza, rdzy i osadów w instalacjach ciepłej wody użytkowej

Wymienniki ciepła, podgrzewacze i systemy dystrybucji ciepłej wody są szczególnie narażone na powstawanie osadów. Problemem są między innymi związki żelaza, które mają tendencję do wytrącania się z wody w formie twardniejącego i trudnego do usunięcia osadu. Poza pogorszeniem transferu ciepła, w instalacjach ciepłej wody osady powodują zwężanie się przekroju rur, wzrost strat ciśnienia, a także podwyższoną korozyjność. Kompleksowym rozwiązaniem problemów ciepłej wody użytkowej w placówkach medycznych jest urządzenie do uzdatniania ciepłej wody KEUV-TV. To ekologiczne rozwiązanie, zapewniające ciągłą filtrację związków żelaza oraz usuwanie zmętnienia i nierozpuszczalnych substancji z ciepłej wody. Zasada działania KEUV-TV opiera się na elektrokoagulacji. Jednocześnie zachodzą procesy utleniania, w których utlenione formy tworzą odfiltrowywany później na złożu piaskowym osad. Wytworzone osady żelaza przechwytują inne nieczystości z wody. Ciągła filtracja pozwala poprawić jakość ciepłej wody użytkowej bez użycia substancji chemicznych i przy niskich kosztach eksploatacji.

Euroclean Polska oferuje zróżnicowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla placówek medycznych, pozwalające na kompleksowe uzdatnianie wody. Do oferowanych przez nas systemów zawsze dostarczamy niezbędne części i materiały eksploatacyjne, a wszystkie urządzenia są regularnie sprawdzane i serwisowane. W celu wyboru optymalnego rozwiązania uzdatniania wody dla placówki medycznej zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem!

www.euroclean.pl

[email protected]

722-13 14 15

 

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera