EuroClean

Jak uniknąć awarii armatury sanitarnej? Zmiękczanie twardej wody w placówkach medycznych

Spadek wydajności wymiany ciepła, większe zużycie energii, poważne uszkodzenia armatury sanitarnej i awarie spowodowane przegrzaniem — to tylko niektóre z zagrożeń, które niesie za sobą twarda woda. Ze względu na wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu i dobro pacjentów, jakość wody w placówkach medycznych ma szczególne znaczenie. Jak uniknąć awarii armatury sanitarnej, chronić pacjentów i zaoszczędzić ?

 

Problem twardej wody w placówkach medycznych

Placówki medyczne pełnią kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, dlatego dostarczana do nich woda musi spełniać rygorystyczne normy jakościowe. W szpitalach, przychodniach, czy placówkach dentystycznych jest to o tyle ważne, że woda, poza celami higieniczno-sanitarnymi, wykorzystana jest także do zastosowań specjalistycznych. Zbyt twarda woda zawiera wysokie stężenia rozpuszczonych minerałów, szczególnie soli wapnia i magnezu, które wytrącają się w formie osadu, co ciągnie za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

Konsekwencje zbyt twardej wody w placówkach medycznych

Gdy woda jest zbyt twarda, na bojlerach, wymiennikach ciepła czy kotłach parowych, osadza się poważnie zagrażający prawidłowemu działaniu urządzeń kamień kotłowy. Zaledwie 1 milimetrowa warstwa osadów na wymienniku ciepła może przyczynić się do spadku wydajności wymiany ciepła nawet o 46%, co w dobie drastycznie rosnących cen energii znacząco przekłada się na straty finansowe. Istnieje też znaczne ryzyko uszkodzenia urządzeń i instalacji — zmniejszone przekroje rur prowadzą do gwałtownych wahań ciśnienia, spadków temperatury a nawet mogą całkowicie zablokować przepływ. Zmiękczanie takiej wody w placówkach medycznych ma szczególne znaczenie, ponieważ korzysta się tam ze specjalistycznego sprzętu. Przykładem mogą być gabinety dentystyczne, gdzie wąskie przewody odpowiedzialne za dostarczanie wody do urządzeń i narzędzi dentystycznych są szczególnie narażone na zatkanie się z powodu osadów. Twarda woda charakteryzuje się też wysokim napięciem powierzchniowym. Sprawia to, że konicznie jest używanie większej ilości detergentów, co często jest problematyczne, szczególnie dla osób uczulonych.

Jak rozwiązać problem twardej wody?

Problem twardej wody w placówkach medycznych można łatwo rozwiązać dzięki urządzeniu do zmiękczaczania wody AquaSoftener. Urządzenie działa na zasadzie wymiany jonowej. Odpowiedzialne za twardość wody jony wapnia i magnezu wymieniane są na nieszkodliwe jony sodu. Regeneracja złoża następuje automatycznie — po upływie określonego czasu lub po uzdatnieniu danej objętości wody, złoże przemywane jest roztworem soli, a jony wapnia i magnezu zostają wypłukane do kanalizacji. Dzięki zmiękczeniu wody spadają koszty eksploatacji oraz koszty energii, potrzebnej do podgrzewu wody. Zapobieganie osadom gwarantuje wyższą efektywność wymiany ciepła. Żywotność urządzeń zostaje wydłużona, a ryzyko nagłych awarii na instalacjach ograniczone jest do minimum.

Dlaczego zmiękczacz wody się opłaca

Zapobieganie negatywnym skutkom powodowanym przez twardą wodę jest niezwykle ważne, zwłaszcza w placówkach medycznych, gdzie każda awaria armatury sanitarnej może mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Inwestycja w zmiękczacz wody AquaSoftener jest także zasadna z ekonomicznego punktu widzenia. Zakup jest jednorazowy, a jako że bieżące zużycie wody do płukania i soli do regeneracji jest niewielkie, utrzymanie urządzenia nie wiąże się z dużymi wydatkami. Warto zaznaczyć, że koszty zmiękczacza są zdecydowanie niższe od potencjalnych kosztów w przypadku awarii. Wolne od osadów powierzchnie urządzeń grzewczych  i rur znacząco przyczyniają się także do oszczędności kosztów energii. Zapobieganie powstawaniu osadów w instalacjach wody ciepłej zmniejsza także ryzyko związane z zakażeniem wody grożnymi bakteriami, takimi jak Legionella.

Zmiękczacze AquaSoftener firmy Euroclean mogą mieć różne rozmiary, wielkości oraz tryby pracy. Konkretne parametry pracy stacji uzdatniania wody regulowane są poprzez inteligentne głowice sterujące. W celu dobrania odpowiedniego dla potrzeb szpitala zmiękczacza wody AquaSoftener, zachęcamy do kontaktu z ekspertami firmy EuroClean.

www.euroclean.pl

[email protected]

722-13 14 15

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera