Centrum Inżynierii Biomedycznej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego

Centrum Inżynierii Biomedycznej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego zajmuje się modyfikacją i opracowywaniem nowych biomateriałów przeznaczonych do celów medycznych. Pracownicy Centrum realizują badania naukowe i prace wdrożeniowe z obszaru technologii biomedycznych, biomateriałów, inżynierii tkankowej oraz medycyny regeneracyjnej.  Program badawczy Centrum stanowi odpowiedź na wyzwania społeczne związane ze starzejącym się społeczeństwem, leczeniem chorób cywilizacyjnych, diagnostyką, innowacjami w systemie opieki zdrowotnej i technologiami medycznymi. Centrum rozwija zagadnienia związane z materiałami do ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Tematyka badawcza Centrum obejmuje przede wszystkim:

– materiały opatrunkowe o szerokim spektrum działania,

– implanty medyczne,

– preparaty antynowotworowe,

– modelowanie 3D,

– modyfikacje powierzchni,

– nanoszenie na powierzchnię  związków aktywnych, ochronnych stymulujących procesy biologiczne,

– zaawansowane materiały oparte o struktury włókniste mikro- i nanometryczne,

– nanomateriały wytwarzane techniką elektroprzędzenia,

– podłoża do hodowli komórkowych,

– preparaty weterynaryjne.

Centrum dysponuje specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym oraz pomieszczeniem o klasie czystości ISO 8 (Strefa Czysta) wymaganym przy wytwarzaniu materiałów do zastosowań medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych oraz inżynierii biomedycznej.

Centrum oferuje usługi w zakresie:

 • Oceny wybranych parametrów fizyko-chemicznych oraz użytkowych polimerów głównie do zastosowań medycznych (tj.: GPC/SEC, FTIR, UV-VIS, itp.),
 • Analizy właściwości termicznych (DSC, TGA),
 • Morfologii powierzchni (SEM),
 • Oznaczania przepuszczalności wody dla wyrobów medycznych typu protezy naczyniowe, normy ISO 7198:1998
 • Wyznaczania parametrów reologicznych roztworów polimerów metodą Brookfield’a z wykorzystaniem lepkościomierza cyfrowego model RV DV-II typu stożek –płytka
 • Analizy parametrów fizyko – chemicznych chitozanu w tym oznaczenie

średniej masy molowej metodą wiskozymetryczną, stopnia deacetylacji,

zawartości popiołu, wskaźnika wtórnego pęcznienia (WRV)

 • Ekspertyzy, opinie, analizy w ramach prowadzonych badań,

 

 

 

Centrum Inżynierii Biomedycznej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego zajmuje się modyfikacją i opracowywaniem nowych biomateriałów przeznaczonych do celów medycznych. Pracownicy Centrum realizują badania naukowe i prace wdrożeniowe z obszaru technologii biomedycznych, biomateriałów, inżynierii tkankowej oraz medycyny regeneracyjnej.  Program badawczy Centrum stanowi odpowiedź na wyzwania społeczne związane ze starzejącym się społeczeństwem, leczeniem chorób cywilizacyjnych, diagnostyką, innowacjami w systemie opieki zdrowotnej i technologiami medycznymi. Centrum rozwija zagadnienia związane z materiałami do ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Tematyka badawcza Centrum obejmuje przede wszystkim:

– materiały opatrunkowe o szerokim spektrum działania,

– implanty medyczne,

– preparaty antynowotworowe,

– modelowanie 3D,

– modyfikacje powierzchni,

– nanoszenie na powierzchnię  związków aktywnych, ochronnych stymulujących procesy biologiczne,

– zaawansowane materiały oparte o struktury włókniste mikro- i nanometryczne,

– nanomateriały wytwarzane techniką elektroprzędzenia,

– podłoża do hodowli komórkowych,

– preparaty weterynaryjne.

Centrum dysponuje specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym oraz pomieszczeniem o klasie czystości ISO 8 (Strefa Czysta) wymaganym przy wytwarzaniu materiałów do zastosowań medycznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych oraz inżynierii biomedycznej.

Centrum oferuje usługi w zakresie:

 • Oceny wybranych parametrów fizyko-chemicznych oraz użytkowych polimerów głównie do zastosowań medycznych (tj.: GPC/SEC, FTIR, UV-VIS, itp.),
 • Analizy właściwości termicznych (DSC, TGA),
 • Morfologii powierzchni (SEM),
 • Oznaczania przepuszczalności wody dla wyrobów medycznych typu protezy naczyniowe, normy ISO 7198:1998
 • Wyznaczania parametrów reologicznych roztworów polimerów metodą Brookfield’a z wykorzystaniem lepkościomierza cyfrowego model RV DV-II typu stożek –płytka
 • Analizy parametrów fizyko – chemicznych chitozanu w tym oznaczenie

średniej masy molowej metodą wiskozymetryczną, stopnia deacetylacji,

zawartości popiołu, wskaźnika wtórnego pęcznienia (WRV)

 • Ekspertyzy, opinie, analizy w ramach prowadzonych badań,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera