Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie chcą ocenić skuteczność i bezpieczeństwo 177Lu-PSMA-617 jako leczenia uzupełniającego chorych z rakiem.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie chcą ocenić skuteczność i bezpieczeństwo 177Lu-PSMA-617 jako leczenia uzupełniającego chorych z rakiem.

 

Nowe terapie dla chorych na raka prostaty

Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn oraz drugim pod względem ilości zgonów. Naukowcy chcą wprowadzić nowe metody terapeutyczne, dzięki którym przewidują redukcję ryzyka wznowy do około 22%.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie chcą ocenić skuteczność i bezpieczeństwo 177Lu-PSMA-617 jako leczenia uzupełniającego chorych z rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka. Głównym badaczem jest dr hab. n. med. Daria Handkiewicz – Junak, prof. NIO.

Standardowym leczeniem chorych na raka gruczołu krokowego (RGK) z grupy wysokiego ryzyka jest prostatektomia lub radykalna radioterapia w skojarzeniu z hormonoterapią. Jednak u ponad 30% chorych pomimo optymalnego leczenia należy spodziewać się nawrotu biochemicznego. Szczególnie niekorzystnym rokowaniem cechuje się podgrupa bardzo wysokiego ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. Wiele badań klinicznych ukierunkowanych jest na poprawę wyników leczenia w tej grupie chorych. Badania te obejmują dołączenie chemioterapii, antyandrogenów nowej generacji czy nawet łącznego stosowania tych metod. Jednak stosowanie chemioterapii obarczone jest istotnym ryzykiem powikłań, podczas gdy nowoczesna terapia antyandrogenowa jest droga i wymaga stałego stosowania przez długi okres czasu. Kojarzenie leczenia ukierunkowanego na szlak receptora androgenowego prowadzi do radiouwrażliwienia komórek nowotworowych co potwierdzono w wielu badaniach III fazy z udziałem chorych na RGK z grupy pośredniego lub wysokiego ryzyka. Skojarzenie terapii antyandrogenowej z radioterapią poprawiało wyniki leczenia w zakresie kontroli miejscowej, czasu przeżycia bez przerzutów odległych, progresji choroby i całkowitego czasu przeżycia (OS) w porównaniu z samą radioterapią.

Ekspresja PSMA jest powszechna w komórkach raka prostaty. Umożliwia to zastosowanie znakowanego izotopowo PSMA zarówno w diagnostyce chorych na raka gruczołu krokowego (znaczniki pozytonowe np. 68Ga czy 18F) oraz terapii (beta emitery np. 177Lu). Ostatnio opublikowane dane wskazują na dużą skuteczność leczenia izotopowego z zastosowaniem 177Lu-PSMA u chorych z zaawansowanym hormonoopornym rakiem prostaty. Doświadczenia z innymi typami nowotworów (np. rakiem tarczycy) wskazują, ze celowane molekularnie leczenie izotopowe skuteczne jest jako metoda leczenia uzupełniającego. Stanowi to istotną przesłankę dla proponowanego badania, którego celem jest sprawdzenie czy uzupełniające leczenie 177Lu-PSMA, jako jednorazowej aktywności terapeutycznej, w raku gruczołu krokowego wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka prowadzi do zmniejszenia ryzyka niepowodzenia leczenia, przy minimalnej toksyczności leczenia.

Przewiduje się również, że wpłynie na zwiększenie odsetek chorych wyleczonych, czyli około 25% zmniejszenie ryzyka nawrotu biochemicznego co oznacza redukcję ryzyka wznowy biochemicznej z 30-40% do około 22%-30%. Co istotne, poprawa wyników wiąże się ze zmniejszeniem konieczności stosowania kolejnych linii leczenia systemowego i oprócz potencjalnie korzystnego efektu dla pacjenta może mieć też walor farmako-ekonomiczny

 

W badaniu „177Lu-PSMA jako systemowe leczenie uzupełniające u chorych na raka prostaty wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka po leczeniu radykalnym z zastosowaniem teleradioterapii lokoregionalnej i hormonoterapii” finansowanym przez Agencję Badań Medycznych planowany jest udział 200 chorych na raka gruczołu krokowego wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka, bez cech rozsiewu choroby nowotworowej w badaniach radiologicznych po zakończonej radioterapii, podczas kontynuowana hormonoterapii. Udział w badaniu jest dobrowolny, pacjent może wycofać też swoją zgodę na udział w badaniu w dowolnym etapie jego realizacji.

 

 

Newsletter
close slider

Zapisz się do newslettera